Fraudepreventie

Plan nu uw demo

De burgers die een bijstandsuitkering, WW, WAO, Ziektewet of een andere uitkering ontvangen, dienen eerlijk te zijn over hun persoonlijke en financiële situatie. Daarnaast zijn zij verplicht om veranderingen in hun situatie aan u door te geven. Hierin wordt helaas ook gefraudeerd, wat voor een enorme kostenpost kan zorgen bij uw gemeente.

Het detecteren van fraudeurs is niet eenvoudig. Vroegtijdige herkenning heeft in de praktijk niet de hoogste prioriteit en komt neer op persoonlijke gespreksvaardigheden en alertheid van de medewerker die een onderzoek uitvoert.

Om fraude in kaart te brengen, te beperken en te voorkomen hebben wij diverse geavanceerde technieken ontwikkeld. Op basis van Bigdata in combinatie met o.a. herkenning van (on)bewuste werkwijze, gedrag en samenloopsignalen, zijn wij in staat profielen te vormen die op een hoge kans van fraude wijzen. U, als gemeente, weet dan exact welke gevallen het onderzoeken waard zijn. Aan u de keuze om vervolgonderzoek in te zetten en op een respectvolle manier zo veel mogelijk feiten te achterhalen, om vermoedens van fraude te bevestigen of te ontkrachten. Om dit proces te borgen in uw organisatie en ervoor te zorgen dat dit consistent wordt uitgevoerd, hebben wij de volgende modules beschikbaar:

Module Frauderegistratie

De Module Frauderegistratie wordt veelal toegepast binnen "Sociale Zaken" en verschaft direct inzicht in mogelijk frauduleus gedrag.

Module Inlichtingenbureau

Deze Module biedt de mogelijkheid om de samenloopsignalen overzichtelijk weer te geven en te ontdoen van onnodige signalen door middel van slimme filters. Alleen dan kunt u samenloopsignalen goed beoordelen en tot nader onderzoek overgaan.

Module Herberekenen

Herberekenen is noodzakelijk als er gefraudeerd is, of omdat om een andere reden de uitkering foutief is verstrekt. Met de Module Herberekenen is het mogelijk om een netto en bruto herberekening uit te voeren voor de WWB (Wet werk en bijstand).

Formulieren op maat

Wilt u uw online formulieren bijvoorbeeld voorzien van voor-ingevulde persoonsgegevens, dan is authenticatie via DigiD verplicht. Om te kunnen aansluiten op DigiD dient u een aansluitproces te doorlopen. Uiteraard ondersteunen wij u hierbij en stemmen dit volledig af op uw wensen.

  • Plan nu uw demo of laat ons vrijblijvend contact opnemen

    Neem contact op en start uw procesoptimalisatie. Wij komen graag bij u op locatie langs om u binnen 45 minuten de voordelen van onze oplossingen te laten ervaren.

  • Privacy Policy
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wilt u meer weten over fraudepreventie?

Onze tarieven zijn verrassend concurrerend. Neem contact op voor een demonstratie op locatie of vraag een (vrijblijvende) offerte.

  • 077 475 8018
  • info@schulinck.nl
  • Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo
Plan direct een demonstratie
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin