Voldoen aan de eidas-verordening? Nu ook met uw BSN-diensten

1 november 2018
Heeft uw organisatie het burgerservicenummer nodig om online dienstverlening te bieden? Vanaf 31 oktober kunt u ook Europese burgers in het bezit van een burgerservicenummer (BSN) toegang verlenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het BRPk van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Wanneer een gebruiker inlogt met een Europees erkend inlogmiddel koppelt RvIG hier door middel van een geavanceerde zoekfunctionaliteit het BSN aan. Zo kan met een grote mate van zekerheid het bij de houder van het inlogmiddel behorende burgerservicenummer worden gevonden. Gebruikers die nog niet in bezit zijn van een BSN kunnen zich via de reguliere kanalen inschrijven in de Basisregistratie Personen. Deze functionaliteit wordt aangeboden in het kader van de eIDAS-verordening, die op 29 september 2018 is ingegaan. Europese burgers en bedrijven moeten vanaf dat moment met Europees erkende inlogmiddelen kunnen inloggen bij publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak. Deze verplichting geldt voor alle diensten waar gebruikers zich nu online kunnen identificeren met DigiD of eHerkenning. Bron: www.digitaleoverheid.nl
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin