De BAG is in 2009 ingevoerd en vormt een belangrijke basis voor de verbetering van de dienstverlening door alle overheden. Denk daarbij aan minder rompslomp bij het invullen van formulier, snelle en adequate dienstverlening in het kader van openbare orde en veiligheid en het voorkomen en opsporen van fraude.

De BAG bevat ondermeer gegevens over panden, stand- en ligplaatsen én alle woonplaatsen, straatnamen en nummeraanduidingen worden geregistreerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk binnen een goed werkend stelsel van basisregistraties.

Tijdens deze training komen alle relevante BAG-processen aan de orde zoals het volgen en administreren van mutatiestromen, het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en de relaties naar afnemers en terugmeldingen. Ook nemen wij u mee langs de meest recente ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties en in het bijzonder de BAG.

€ 999,-

excl. btw per deelnemer

 

14 & 21 maart 2019

UTRECHT

Dag 1:

 • Algemene inleiding BAG
 • Kernregistraties
 • Pand- en verblijfsobject afbakening

Dag 2:

 • Pand- en verblijfsafbakening vervolg
 • Standplaatsen en ligplaatsen
 • Voorbeeld berekeningen
 • Proces van beheer
 • Geometrie & BAG

Noviteiten/actualiteiten
Bij de diverse onderdelen wordt casuïstiek uit de praktijk behandeld en wordt een link gelegd naar recente ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen in de toekomst.

Programma:

09.00 uur | Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur | Aanvang programma

10.45 uur | Pauze van 15 minuten.

12.30 uur | De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

14.45 uur | Pauze van 15 minuten.

16.30 uur | Einde programma

Leerdoelen

Deze opleiding is een prima basis om te starten met de uitvoering van verschillende werkzaamheden behorende bij de verschillende BAG-(deel)processen.

Na het volgen van deze training:

 • Heeft u inzicht gekregen in het ontstaan van de BAG
 • Kunt u BAG-objecten afbakenen
 • Kunt u gebruiksoppervlaktes berekenen en de heeft u de beginselen van BAG-beheer onder de knie.

Bestemd voor:

 • Startende BAG-medewerkers (bij gemeenten)
 • WOZ-medewerkers
 • Medewerkers Vergunningverlening- en handhaving
 • Medewerkers afdeling GEO

Docent | Dhr. N. van Santen

Nils van Santen is afdelingsmanager Belastingen bij de gemeente Ede & Rhenen en adviseur (WOZ, BAG en Belastingen) lokale overheden.

Vanaf 1997 is hij werkzaam binnen de werkvelden WOZ en belastingen en later basisregistraties met de specialiteit BAG in diverse functies met vele verschillende opdrachten en vraagstukken naast reguliere werkzaamheden, waardoor theorie en praktijk uitstekend aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €999,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.