Na de invoering van de Wet WOZ in 1994 heeft de uitvoering van deze wet, die uitgevoerd wordt door gemeenten voor een goede structurele periodieke waardering van alle onroerende zaken in Nederland gezorgd. Naast de grondslag voor de OZB-aanslagen, waterschapheffingen en het eigen woning forfait wordt de WOZ tegenwoordig ook gebruikt door banken voor verstrekking van hypotheken en kredieten, verzekeringen en successierechten.
Ook is de WOZ verworden tot een basisadministratie en zijn alle WOZ-waarden van woningen in Nederland openbaar. Recent is de koppeling met de BAG gelegd en worden vanaf 2022 de woningen gewaardeerd op basis van gebruiksoppervlakte uit de BAG.

Tijdens deze trainingsdag komen alle relevante WOZ-processen aan de orde en nemen wij u mee langs de meest recente ontwikkelingen op belastinggebied en WOZ-gebied.

€ 999,-

excl. btw per deelnemer

 

2 & 9 april 2019

UTRECHT

Dag 1:

 • Introductie WOZ-algemeen
 • Onroerende zaken
 • Objectafbakening
 • Objectidentificatie & inventarisatie
 • Permanente marktanalyse

Dag 2:

 • Waardebepaling & waardevaststelling
 • Gecombineerde aanslag/WOZ-beschikking
 • Bezwaarafhandeling
 • Beroep & Hoger beroep
 • Beroep in Cassatie
 • Noviteiten/actualiteiten

Programma:

09.00 uur | Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur | Aanvang programma

10.45 uur | Pauze van 15 minuten.

12.30 uur | De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

14.45 uur | Pauze van 15 minuten.

16.30 uur | Einde programma

Leerdoelen

Inzicht verkrijgen in de Wet WOZ, de bijbehorende processen (objectmutaties, subjectmutaties, WOZ-objectafbakening, modelmatig waarderen, permanente marktanalyse, afhandelen bezwaar en beroep) en het kunnen uitvoeren/toepassen van WOZ-werkzaamheden.

Bestemd voor:

 • Startende WOZ-medewerkers (bij gemeenten)
 • Heffings- en invorderingsmedewerkers ter verbreding van belastingprocessen
 • BAG-medewerkers
 • Medewerkers Vergunningverlening- en handhaving

Docent | Dhr. N. van Santen

Nils van Santen is afdelingsmanager Belastingen bij de gemeente Ede & Rhenen en adviseur (WOZ, BAG en Belastingen) lokale overheden.

Vanaf 1997 is hij werkzaam binnen de werkvelden WOZ en belastingen en later basisregistraties met de specialiteit BAG in diverse functies met vele verschillende opdrachten en vraagstukken naast reguliere werkzaamheden, waardoor theorie en praktijk uitstekend aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €999,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.