Liaan stelt als één van de eerste leveranciers de TPM (Third Party Mededeling) voor het ICT-beveiligingsassessment DigiD 2017 beschikbaar.  Wij geven daarmee gehoor aan het verzoek van KING om de TPM ​dit jaar uiterlijk op 15 oktober beschikbaar te stellen. ​De informatie uit de TPM ​hebben gemeentes nodig voor de nieuwe verantwoordingsmethodiek ENSIA (Eenduidige Normenkader Single Information Audit). Gemeentes hebben tot 1 januari 2018 de tijd om de vereiste vragenlijsten in te leveren.

Het ICT-beveiligingsassessment DigiD 2017 is gebaseerd op het geactualiseerde normenkader (Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 2.0). ​Liaan leverde begin 2017 reeds een TPM. ​Ondanks de ​aanzienlijke kosten die gemoeid zijn met deze extra TPM, ​leveren wij deze TPM ​zonder meerkosten aan onze klanten.

De TPM wordt geleverd ten behoeve van onze oplossing SoZaLoket.

SoZaLoket
is dé oplossing voor het implementeren van uw digitale dienstverlening. Integratie met DigiD, voorinvulling van bekende gegevens (ook uit de backofficesystemen) en in veel gevallen direct online afhandelen van de aanvraag. Kortom: met deze oplossing biedt u de burger en/of uw klant een verrassend eenvoudige en zekere dienst aan. Uw organisatie houdt daardoor ook nog eens tijd over. Tijd die weer kan worden geïnvesteerd in nog betere dienstverlening. Dankzij de e-Formulieren van Liaan beschikt u over alle benodigde middelen en infrastructuur om uw online aanvragen te integreren in uw website en de backoffice.

Interesse in onze oplossingen?
Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak (076 5431800), of vul het contactformulier in.

X