sozaloket

SoZaLoket…

misschien wel het beste
e-loket voor het sociaal domein!

 

Plan nu uw afspraak in!

Zeer compleet

SoZaLoket is dé oplossing voor het implementeren van uw digitale dienstverlening. Integratie met DigiD, voorinvulling van bekende gegevens (ook uit de backofficesystemen) en in veel gevallen direct online afhandelen van de aanvraag. Kortom: met deze oplossing biedt u de burger en/of uw klant een verrassend eenvoudige en zekere dienst aan. Uw organisatie houdt daardoor ook nog eens tijd over. Tijd die weer kan worden geïnvesteerd in nog betere dienstverlening. Dankzij de e-Formulieren van Liaan beschikt u over alle benodigde middelen en infrastructuur om uw online aanvragen te integreren in uw website en de backoffice.

Nieuw: integratie met Antwoord op van Schulinck

SoZaloket is het e-loket voor het sociaal domein. Hierdoor ontvangen burgers snel een antwoord op bijvoorbeeld een Aanvraag Levensonderhoud (ALO) of bijzondere bijstand. Met SoZaloket gebeurt dit op een slimme en verrassend eenvoudige wijze. Door de Analysegestuurde aanpak houden gemeenten bovendien grip op het bestand.

SoZaloket

Slim Analysegestuurd Werken

We hebben natuurlijk aandacht voor de rechtmatige verstrekking van voorzieningen. Daarvoor gebruiken wij de methode Analysegestuurd Werken. Dit helpt u bij het analyseren van uw data uit bijvoorbeeld uitkeringssystemen, basisregistraties en frauderegistraties. Deze gegevens leveren kennis op, die u in staat stelt veel gerichter te sturen en te beslissen. Wanneer deze inzichten (profielen) op een slimme manier digitaal worden geïmplementeerd in uw  werkprocessen behaalt u grote voordelen. Aanvragen kunnen hierdoor risicogestuurd afgehandeld worden, soms volledig automatisch.

Liaan gaat een stap verder: e-Formulieren worden door ons voor u gemaakt. U kunt zich daarom concentreren op de inhoud en de gewenste functionaliteit. U behoudt natuurlijk zelf de regie. Binnen de online omgeving beheert u zelf uw formulieren met behulp van de gebruiksvriendelijke webapplicatie e-Beheer. Eenvoudig en een belangrijke investeringsbesparing, want SoZaLoket vereist bijna geen lokaal beheer.

Unieke methodiek voor de ontwikkeling van
e-Formulieren

Schaalbaar en toekomstvast

Van een eenvoudig online ingediende aanvraag tot en met de volledig geautomatiseerde afhandeling, inclusief beschikking, (draagkracht)berekening en koppeling met de backoffice: u bepaalt de omvang en het tempo. Zo kunnen implementaties afgestemd worden op de draagkracht van uw organisatie. U kiest voor een schaalbare oplossing, voorbereid op de toekomst.

Liaan beschikt over een volledige en veilige infrastructuur voor het hosten van e-Loketten. Verbinden is mogelijk via Gemnet en op termijn via Diginetwerk. De e-Loketten kunnen beschikken over de noodzakelijke voorzieningen zoals DigiD, voorinvulling (zoals BRP en Digitaal Klantdossier) en standaard XML berichtenverkeer. In het kader van het verplichte ICT-beveiligingsassessment DigiD leveren wij, indien gevraagd, de benodigde Third Party Memorandum (TPM). Met deze TPM zijn alle beheermaatregelen die thuishoren bij de software leverancier en hosting partij afgedekt. Een geruststellende gedachte.

Veilige en zekere infrastructuur

Hoogwaardig serviceniveau

Liaan kent een hoogwaardig serviceniveau, gericht op zekerheid en continuïteit voor uw organisatie. Enkele voorbeelden:

  • Wij configureren de e-Formulieren voor u.
  • Snelle en flexibele implementatie.
  • Onze helpdesk (5 dagen per week) ondersteunt bij vragen met betrekking tot het functioneel beheer of het dagelijks gebruik.
  • Een deskundig medewerker van Liaan is regelmatig op locatie aanwezig, voor ondersteuning van partners, applicatiebeheerder en andere medewerkers.
  • Regelmatig worden themacursussen op ons kantoor te Breda georganiseerd. Deze zijn vooral bedoeld om nieuwe functionaliteit toe te lichten, kennis op te frissen en applicatiebeheerders te voorzien van tips en trucs.
  • U heeft natuurlijk recht op verbeterde versies. 

Liaan werkt voor overheden en is sinds 1999 thuis in software voor fraudebestrijding en sociale zekerheid. Wij hebben ervaring met kennisintensieve processen en weten de juiste vertaling te maken naar slimme software. Dat hebben wij bewezen. Onze software is daarmee dan ook uitermate geschikt voor organisaties in andere branches. Verzekeraars of banken behoren bijvoorbeeld zeker tot de doelgroep. Ook is Liaan geïnteresseerd in nauwe samenwerking met bedrijven, die wel beschikken over de inhoudelijke branchekennis, niet over kennis van softwareontwikkeling en implementatie.

Voor overheden, verzekeraars, banken & partners