Vergunningen
en handhaving

 

Plan nu uw afspraak in!
Behoefte aan een duidelijk registratiesysteem voor lokale vergunningen zonder complexe werkprocessen? Liaan Vergunningen is de oplossing. Met de module Vergunningen kunnen vergunningaanvragen overzichtelijk worden geregistreerd en verwerkt. Daarnaast kunnen medewerkers die belast zijn met de handhaving gebruik maken van de in de module opgenomen informatie over al dan niet verleende vergunningen.

Registreren en afwikkelen van vergunningaanvragen

Meldingen Openbare Ruimte

Binnen de openbare ruimte vindt handhaving plaats. Milieupolitie en Toezichthouders zijn hier continu mee bezig. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd, bewaakt, gestuurd en beoordeeld. Met Liaan Meldingen is het mogelijk alle meldingen te registreren en te verwerken. Liaan Meldingen kan volledig op basis van uw eigen wensen en processen worden ingericht. Voor zover nodig kan daarbij gebruik worden gemaakt van al bekende gegevens, zoals personen, bedrijven, locaties en derden. Documenten worden bijna automatisch gevuld met alle beschikbare informatie van de melding.
Liaan biedt u met Liaan Texpert een documentgenerator die uitmunt in eenvoud en bedieningsgemak. Het systeem biedt u de mogelijkheid om volgens uw werkproces alle gewenste documenten automatisch aan te maken en op te slaan. U kunt meerdere documenten die bij elkaar horen in het betreffende werkproces tegelijkertijd genereren. Zo kunt u bijvoorbeeld direct met de rapportage een beschikking aanmaken, volledig in uw huisstijl en print klaar.

Slimme documenten